Kullanım ve İade Koşulları

www.nettekariyer.com.tr, G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti ’ne aittir ve onun tarafından işletilir. Portal üzerinden eğitim ürününe, online eğitim içerikleri, uygulama ve hizmetlere erişmek ve bunlardan faydalanmak için kullanabilirsiniz. Portal kapsamında 18 yaşından küçükler veli ve/veya vasinin izin ve/veya onayı olmaksızın alım-satım işlemlerinin tarafı olamazlar.

 1. İçerik Sağlayıcı, Portal üzerinde yer alan herhangi bir Hizmet veya Ürün için ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değişiklik yapma, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır (ancak bu konuda yükümlülük taşımamaktadır).
   
 2. Söz konusu Ürün ve Hizmetler’in kullanımı, gösterimi, yayınlanması, gönderilmesi, ulaştırılması, Ürün ve Hizmetlere dair kurs planı işleyişinin düzgün ifasına engel olacak GKM Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti veya kurs eğitmeni kaynaklı bir problem çıkması, Ürün ve Hizmetlerin içeriğinde müfredat veya kanun  değişimi yahut GKM Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti kararınca  değişime gidilmesi gerekmesi, müşteri tarafından Ürün ve Hizmetler’in kullanımı için yapılan ödemede aksama yaşanması gibi sebeplerden dolayı GKM Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti’nin söz konusu Ürün ve Hizmeterden satın almış müşterilere 2 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle Ürün ve Hizmet satışını (sürekli veya geçici olarak) durdurabileceğini veya Ürün ve Hizmetlere erişiminizin engellenebileceğini kabul etmektesiniz. Almış olduğunuz Ürün ve Hizmetin sürekli olarak durdurulması halinde işbu Kullanım ve İade Koşulları’nın 11’inci maddesi doğrultusunda iade işlemi yapabilir yahut almış olduğunuz Ürün ve Hizmet ile aynı ücretteki başka bir ürün ve hizmetle değişim sağlayabilirsiniz. 
   
 3. G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti her türlü önlemi almasına rağmen portalda yasadışı harici yollarla kabul edilemez veya uygunsuz bulabileceğiniz Ürün ve Hizmetler den sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.
   
 4. Portaldan indirilen ya da portalın kullanımıyla başka şekilde edinilen ürünleri kullanmaktan kaynaklanan risklerin yalnızca size ait olduğunu; yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde herhangi bir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" ve "bulunduğu gibi" sağlandığını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz.
   
 5. Portal’in kullanılması ve portal aracılığıyla indirilerek edinilen herhangi bir hizmet ve ürünü kullanma tercihi ve bundan kaynaklanan riskler size ait olup; bilgisayar sisteminizin, mobil cihazınızın ya da diğer cihazların zarar görmesi veya bu tür bir kullanımdan doğan veri kayıpları konusunda sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.
   
 6. G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti ayrıca ürün ve hizmetlerin ticari olarak satılabilirliği, kalitesinin yeterliliği, belirli bir amaca uygunluğu ve bir şartı ihlal etmediği gibi açık veya zımni her tür garantiyi vaat ve taahhüt etmemekte; edindiğiniz ürünleri kullanmanızdan kaynaklanan, veri kaybı dahil maruz kalabileceğiniz her tür doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçta ortaya çıkan ya da emsal teşkil eden zararlar konusunda (sözleşme, ihmal dahil haksız fiil veya diğer) tarafınıza karşı hiçbir yükümlülük taşımadığını açık şekilde anlamakta ve kabul etmektesiniz.
   
 7. Ürün ve Hizmetlere erişmek için adınız, adresiniz ve fatura bilgileriniz gibi kendinizle ilgili bilgileri vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bu tür bilgilerin daima gerçek, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz. Portal kapsamında yer alan Ürün ve Hizmetler’e erişmek için yer verilen şartlara uymakla yükümlü olduğunuzu ancak son kullanıcı lisans sözleşmelerinde belirlenen düzenlemeler çerçevesinde Ürün ve Hizmetler’i indirme, yükleme ve/veya kullanma hakkına sahip olacağınızı kabul etmektesiniz.
   
 8. Portala www.nettekariyer.com.tr tarafından sağlanan arayüz dışındaki bir ara yüzden veya başka bir şekilde erişmeyeceğinizi (erişmeyi denemeyeceğinizi) otomatik yollarla (kod dosyası, tarayıcı veya zaman zaman benzer teknolojilerin kullanılması dahil) erişmeyeceğinizi (veya erişmeyi denemeyeceğinizi) Portal’i/veya bağlı sunucuları ,ağları etkileyecek veya aksamalara yol açacak herhangi bir işlem yapmayacağınızı; Portal’de bulunan Ürünler’in veya Hizmetler’in herhangi birini veya üçüncü taraflar tarafından işletilen web sitelerini, sunucuları veya ağları etkileyecek veya bunlarda aksamaya yol açacak şekilde kullanmayacağınızı; son kullanıcı lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmedikçe Ürün, Hizmet veya uygulamaları herhangi bir amaçla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, pazarlamayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı; lisans gerektiren herhangi bir ülkeye önceden lisans almadan (uzaktan erişim dahil) doğrudan veya dolaylı ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi bu bentte yer alan sorumlulukların ihlali ve tüm zarar sonuçlarından kusurlu sıfatıyla sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.
   
 9. Portal kapsamında bazı Ürün ve Hizmetler ücretsiz olarak sunulurken bazı Ürünler ücret karşılığında kullanım lisansı satışı yapılmaktadır. Portal üzerinden yaptığınız satın alma işlemleriyle ilişkili ücret ödeme yükümlülüğü ifa edilmeden Ürün ve/veya Hizmet’in tarafınıza teslim edilmeyeceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz.
   
 10. G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti Ürün ve/veya Hizmet satın alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla size çeşitli ödeme gerçekleştirme yöntemlerine ilişkin tercihler sunabilir. Söz konusu işlemler; söz konusu ödeme gerçekleştirme yöntemini kapsayan başka bir yasal sözleşmeye tabi olmanız sonucunu doğuracağından bu hususta G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını; ödeme yöntemini uygulayan kuruluşla işlemleri sonuçlandıracağınızı kabul etmektesiniz.
   
 11. G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti tek taraflı karar verme yetkisi dahilin de önceden haber vermeksizin, mevcut ödeme gerçekleştirme yöntemini değiştirme, ödeme yöntemi ekleme hakkını saklı tutar. Portal kullanımınız veya Portal üzerinden satın aldığınız Ürün ve Hizmetlere ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm vergilerin bildirilmesi ve ödenmesi de dahil olmak üzere vergisel yükümlülüklerin tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.
   
 12. G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti Portal üzerinden yapılan satın alma işlemlerinden kaynaklanan fatura anlaşmazlıkları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Faturayla ilgili sorunlar ilgili Geliştirici'ye, ödeme işlemi yapan kişi veya kuruluşa ya da kredi kartı şirketine yönlendirilmelidir.
   
 13. İade Hakkı: İade etme seçeneği bulunan ve kullanıcı arayüzünde belirtilen Uygulamalar dışındaki Ürün ve Hizmetlerin kapsam itibariyle iadesi yasal olarak mümkün değildir. Portal herhangi bir Ürün için yeni sürüme geçme işlevi sunmamaktadır. Bir Ürün, ücretsiz veya ödemeli olarak yeni sürüme geçme olanağı sunuyorsa, bu yükseltmeler doğrudan Ürün'den sorumlu Geliştirici'den alınmalıdır.
   
 14. G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti karar verme yetkisi kendinde olmak üzere, bazı ürün ve uygulamaları Portal’den kaldırma hakkını saklı tutar. G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti bu gibi hallerde Ürün’ün tarafınızdan kullanımı veya satın alım fiyatını ürünü oluşturan Geliştirici'den geri almak üzere gerekli bilgileri size temin edecektir.
   
 15. Müşteri Desteği: Portal’in kullanılması ve işletilmesiyle ilgili destek (Ürünlerin nasıl bulunacağı, satın alınacağı, indirileceği, iade edileceği ve kaldırılacağı) kullanıcı ara yüzünde sağlanmaktadır. G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti Geliştiriciler tarafından dağıtılan Ürünler için müşteri desteği sunmamaktadır. Her Geliştirici, sunduğu müşteri desteğinin düzeyini belirlemekten sorumludur ve doğrudan geliştiricilerle irtibat kurmanız gerekmektedir.
   
 16. G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti ve/veya üçüncü tarafların, hiçbir sınırlandırma olmaksızın Ürünlerle ilgili geçerli tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere, Portal ve Portal’da bulunan Ürünlere ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahip olduğunu kabul etmektesiniz.

   "Fikri Mülkiyet Hakları", dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir durumda (ve herhangi bir uygulamada) söz konusu olduğunda: patent yasaları, telif hakkı, ticari sırlar, teknik bilgi, tasnife tabi bilgi, işletme adları ve alan adları, bilgisayar programları, ticari marka yasaları, hizmet markaları, ticari unvanlar, hizmet modelleri, tasarım hakları, yarı iletken topografi hakları, veritabanı hakları dahil tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder. (i) İzin verilmedikçe Ürünleri kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, lisans vermeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, aktarmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, çevirmeyeceğinizi, türev çalışmalar hazırlamayacağınızı, kaynak koduna dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik uygulamayacağınızı, parçalara ayırmayacağınızı veya Ürünlerdeki kaynak kodu dönüştürmeyi denemeyeceğinizi, (ii) güvenliği veya Ürünlerdeki herhangi bir işlev (sınırlandırma olmaksızın dijital haklar yönetimi veya iletme kilidi işlevi de dahil olmak üzere) tarafından sağlanan, belirlenen veya uygulanan içerik kullanım kurallarını engelleyecek veya zarar verecek işlemler yapmayacağınızı, (iii) Ürünleri, herhangi bir yasayı veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde içeriğe erişmek, içeriği kopyalamak, aktarmak, çapraz kodlama yapmak veya içeriği yeniden aktarmak üzere kullanmayacağınızı veya (iv) G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti veya üçüncü tarafların telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarını veya Ürünlere eklenmiş olan veya Ürünlerin içerdiği diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmayacağınızı, karartmayacağınızı veya değiştirmeyeceğinizi ve üçüncü tarafların bu işlemleri yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
   
 17. Portal üzerinden yayınlanmak üzere G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Şti’ ne gönderdiğiniz Ürün ve Hizmetler veya Ürün ve Hizmetler aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz veya teşhir ettiğiniz İçerik üzerindeki çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır olmayan bir lisansı G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Ştine vermektesiniz. Ürün ve Hizmetleri kullanıcılara sunmak için gerekli teknik adımları atarken, (a) Ürün ve Hizmetleri farklı halka açık ağlar üzerinden ve faklı medyalarda iletebileceğini veya dağıtabileceğini ve (b) İçeriğinizi bağlı ağlar, araçlar, hizmetler veya medyaların teknik gerekliliklerine uydurmak ve uyarlamak için gerekli olan değişiklikleri yapabileceğini kabul etmekte ve bu kapsamdaki lisansı G.K.M Özel Eğitim Hizmetleri Ltd Ştine vermek için gereken tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu teyit etmekte ve garanti etmektesiniz.
   
 18. Üründen veya hizmetten memnun kalmadıysanız; ürünü açmadan/tahrip etmeden/bozmadan/kullanmadan siparişinizin size teslim tarihini takip eden yedi (7) gün içerisinde web sitemizdeki İletişim bölümünden e-mail aracılığıyla bize yapacağınız iade bildirimiyle iade edebilirsiniz.Tarafımızdan iade onayı almayan talepler işleme alınamamaktadır. İade işlemlerinin başlayabilmesi için, tarafımızdan yazılı e-mail onayı aldıktan sonra ürünü faturasıyla beraber bize kargo ile birlikte gönderiniz. Yukarıdaki şartlara uygun hallerde gerçekleşen iade işlemlerinde ürünün kargo ücreti müşteri tarafına aittir. Eğer ödemenizi kredi kartıyla değil, havale ile yaptıysanız iade onayı almak istediğinize dair gönderdiğiniz e-mail’de ürün bedelinin iade yapılacağı banka bilgilerini mutlaka belirtiniz. Ürün iadesi talep tarafımıza ulaştığı gün değerlendirmeye alınır. Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün bize ulaştığı andan itibaren on (10) gün içerisinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Havale iadeleri 2 iş günü, kredi kartı ödemesi iadeleri ise 3 iş günü içinde tarafımızdan yapılacaktır. Kredi kartına ürün iade bedeli bankanız tarafından sizin hesabınıza 2-6 hafta arası bir süre içinde yansıtılmakla beraber bu sürede firmamızın tasarrufu bulunmamaktadır. Siparişinizle ilgili “İptal Edildi” uyarısı çıktıktan sonra tüm bedel kredi kartınıza veya havale yaptığınız bankanıza iade edilmektedir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler bankanız tarafından kredi kartınıza her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır.